سیمان هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

زیرشاخه ها

 • سیمان پرتلند
 • سیمان حفاری

  این سیمان برای اولین بار در خاورمیانه و در سال ۱۳۴۶ توسط این شرکت تولید شد و شامل انواع A, B, D, E, G می باشد که تمامی آنها براساس استاندارد API تولید می شوند.

  لازم به ذکر است که عمده مصرف این سیمان ها در صنعت نفت ایران و کشورهای نفت خیز منطقه می باشد. انواع و ویژگی این سیمان ها ذیلاً ارائه گردید :

  سیمان کلاس A :  برای مصرف تا عمق ۶۰۰۰ فوت ( ۱۸۲۹ متر )

  سیمان کلاس B :  برای مصرف تا عمق ۶۰۰۰ فوت ( ۱۸۲۹ متر ) مقاوم در برابر سولفات

  سیمان کلاس D :  برای مصرف تا عمق ۱۰۰۰۰-۶۰۰۰ فوت ( ۳۶۵۸ متر ) مقاوم در برابر سولفات

  سیمان کلاس E :  برای مصرف تا عمق ۱۴۰۰۰ فوت ( ۴۲۶۷ متر ) مقاوم در برابر سولفات

  سیمان کلاس G : برای مصرف تا عمق ۸۰۰۰ فوت ( ۲۴۳۸ متر) سیمان پایه نوع مقاوم در برابر سولفات